måndag 18 april 2016

160418 nr 525

Icke fullbelagt 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Efter lång dags färd mot natt
är det inte konstigt att
man så där mot kvällningen
knappast håller ställningen. 
Då man välkomnar var sylta
som med tomma bäddar skylta.