fredag 7 oktober 2016

161007 nr 697 

Målbild 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Det kan faktiskt bli rätt tufft 
om det slott man byggt av luft 
 visar brist på på god planering, 
val av byggnad och placering.
Ty det vi i tanken skapar
yttre världen efterapar.