fredag 28 oktober 2016

161028 nr 718 

Räntefritt 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Några bygger för att skryta 
på en högst ansenlig yta. 
Andra tycker att det räcker 
med ett tak som inte läcker 
och som ger en inkvartering 
utan skuld och amortering.