lördag 29 oktober 2016

161029 nr 719 

Blå toner 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Med en högst melodisk stämma 
sjöng han gärna ut där hemma 
och lät ord och känslor strömma 
 om det som var svårt att glömma. 
Ty han fann en sällsam tröst 
 när hans vemod fick en röst.