fredag 21 oktober 2016

161021 nr 711 

Underhåll 
Akryl på platta, 20x20 cm 

Över avstånd, över tid 
står de genast just bredvid 
för att lägligt offerera 
duglig hjälp att reparera 
varje spricka som på sikt 
kunnat leda till konflikt.