måndag 1 februari 2016

160201 nr 448 

Decinficerat 
Akryl på platta, 15x15 cm 

Utan dröjsmål och försening 
bilda de en grannförening
för att där i akt och mening
främja hela bygdens rening. 
Efter uppdragens fördelning 
feja snart var liten telning, 
medelst skrubbning, medelst blekning 
skapa de steril försköning.