söndag 21 februari 2016

160221 nr 468 

Bicorne*
Akvarell 17x17 cm 

På den solbelysta slätten
uruppfördes nu baletten 
där den spänstige kadetten
som ett brott mot etiketten
klipper sönder epåletten 
för att krydda vinägretten. 
Amiralen blir som galen  
hoppar naken i kanalen.**

*Båthatt 
**Tipstack till Sjöstridsskolan 
*** Viceamiral