lördag 20 februari 2016

160220 nr 467 

Delning 
Akvarell, 17x17 cm 

Med sitt nya veckoschema 
fick var dag ett eget tema, 
och med denna rubricering
skapa hon en separering
och de dagar som känts lika
framstod nu som mer unika.