onsdag 24 februari 2016

160224 nr 471 

Udda 
Akvarell, 17x17 cm 

I vår herres ystra hagar
råder de naturens lagar 
som befrämjar härlig mångfald. 
Tråkigt då om kritiskt enfald 
skapar såna strikta normer 
att allt stöps i samma former.